fbpx
Share

FUTURE

Present Simple

What time does the train leave?

O której odjeżdża pociąg?

 

What time do you finish tomorrow?

O której jutro kończysz?

 

We leave at 7 a.m. and come back to the hotel at 9 p.m.

Wyjeżdżamy o 7 rano i wracamy do hotelu o 9 wieczorem.

– rozkłady jazdy pociągów …

– plany zajęć

– harmonogram wycieczki

Present Continuous

I can’t see you on Tuesday because I am seeing my customer.

Nie mogę spotkać się z tobą we wtorek, ponieważ mam spotkanie z klientem.

– osobiste plany

be going to

I am going to start learning French.

Zamierzam zacząć uczyć się francuskiego.

 

– zamiar

Future Simple

I will help you with your homework.

Pomogę ci z zadaniem domowym.

 

He hopes this song will be in the charts.

On ma nadzieję, że ta piosenka będzie na listach przebojów.

 

Sorry, I don’t have money to buy you this car. Ugh, all right. Stop crying. I will buy you this toy.

Przykro mi, nie mam pieniędzy, żeby kupić ci ten samochód. Ahh, no dobrze. Przestań płakać. Kupię ci tę zabawkę.

– wyrażamy chęć zrobienia czegoś

– spekulacje, nadzieje, opinie, obietnice

– podejmujemy decyzję w momencie mówienia o czymś

Future Continuous

Don’t call me between 7 and 8. I‘ll be washing the baby.

Nie dzwoń do mnie między 7 a 8. Będę kąpał maleństwo.

– czynność ciągła w przyszłości

– konkretny moment w przyszłości

Future

Perfect Simple

I will have finished the book before he comes back.

Skończę tę książkę zanim on wróci.

We will have left by the time you start mowing the lawn.

Wyjdziemy zanim zaczniesz kosić trwnik.

–   czynności, która skończy się zanim zacznie się następna czynność

Future Perfect Continuous

I think we will have been staying in this traffic jam for six hours before we leave LA.

Myślę, że postoimy w tym korku z 6 godzin zanim wyjedziemy z Los Angeles.

 

– czynność, która najczęściej już trwa, a która zakończy się w określonym momencie w przyszłości.

Share